Siirry sisältöön

Jatkohakemuksen täyttäminen

Ohjelma ilmoittaa, jos jokin kohta on täytetty puutteellisesti tai virheellisesti. Näissä tilanteissa hakemuksen täyttämistä ei voi jatkaa, ennen kuin tuo kohta on täytetty oikein. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettäessä ohjeet tulevat näkyviin selainikkunan yläreunaan.

1. Ilmoita hakemuksen ensimmäisessä täytettävässä osassa, haetko päivärahaa työttömyyden vai TE-toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat:

 • työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • työkokeilu työpaikalla
 • työelämävalmennus
 • työ- ja koulutuskokeilu
 • kuntouttava työtoiminta

2. Lähetä jatkohakemus neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos työttömyys kuitenkin päättyy ennen neljän viikon täyttymistä, voit hakea päivärahaa lyhyemmältä ajalta. Hakemuksessa on ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy on esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen.

Jos haet päivärahaa poikkeavalta ajalta, niin ilmoita syy. Esimerkiksi jos olet ottanut vastaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

 

3. Ilmoita hakujakson päiväkohtaiset tiedot:

 • Merkitse oletteko ollut työtön, työssä sairaana tai muun syyn vuoksi estynyt vastaanottamasta työtä tai ollut poissa TE-toimiston kanssa sovitusta palvelusta.   
                                                                                                                                                                                        
 • Työllistymistä edistävän palvelun ajalta:

  Hakemusta täytettäessä on muistettava merkitä kohtaan Selvitys ajalta, jolta haet ansiopäivärahaa, jokaisen päivän kohdalle (myös lauantai ja sunnuntai), oletteko osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Merkitse myös, jos olette ollut työssä, sairaana, lomalla tai poissa TE-toimiston kanssa sovitusta palvelusta. Työssäoloa on myös aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, esim. vuosiloma. Työtuntien määrä merkitään työtunnit -sarakkeeseen. Työtunnit merkitään vain työssäolopäivien kohdalle.

  Jos olette olleet työvoimakoulutuksessa, merkitkää hakemukseen TYÖVOIMAKOULUTUS. Jos olette olleet omaehtoisesti opiskelemassa, merkitkää hakemukseen OMAEHTOINEN OPISKELU. Muissa työllistämistä edistävissä palveluissa ollessamme merkitkää missä: TYÖNHAKUVALMENNUS, URAVALMENNUS, KOKEILU tai KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA. Ilmoittakaa näiden neljän viimeisen osalta myös palvelusta poissaolopäivät merkinnällä 'POISSAOLO, LOMA, OMA TYÖKYVYTTÄMYYS' tai 'POISSAOLO, ALLE 10 V LAPSEN SAIRAUS'.
   
 • Jos olet vuosilomalla lomautuksen aikana, merkitse jokaisen lomapäivän kohdalle 'vuosiloma'.