Siirry sisältöön

Takaisinperintä

Takaisinperintä

Kassan maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena. Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa, kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksen asiasta.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystä. Myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi voidaan perinnästä luopua. Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan jäsenen ja hänen perheensä kokonaistilanteen perusteella. Arviointi tehdään taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella.

Lukumääräisesti suurin syy liikamaksuihin on takautuvasti myönnetty eläke tai muu sosiaalietuus. Pääsääntöisesti eläkelaitokset ja Kela maksavat kassan myöntämän etuuden ajalle takautuvasti myönnettävän eläkkeen, sairauspäivärahan tai tapaturmapäivärahan suoraan  työttömyyskassalle.

Muista ilmoittaa meille viipymättä päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voi ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osa tiedoista on mahdollista ilmoittaa myös puhelimitse palvelunumeroon.

Muutoksista ilmoittamatta jättäminen tutkitaan aina ja ryhdytään toimenpiteisiin.

Väärinkäytökset

Osa takaisinperintäpäätöksistä aiheutuu jäsenten vilpillisestä menettelystä. Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu työttömyyskassalle etuutta haettaessa.

Kun mahdollinen väärinkäytös havaitaan kassassa, lähetetään jäsenelle kuuleminen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava työttömyyskassalain mukainen seuraamus, joka on joko huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen.

Väärinkäytöksestä seuraa yleensä se, että liikaa maksettu etuus peritään takaisin.

Lisäksi kassan on tehtävä tarvittaessa väärinkäytösasiasta tutkintapyyntö poliisille.