Siirry sisältöön

Jäsenyys- ja työssäoloehdot

Työssäoloehto

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen jälkeen kun olet jäsenenä ollessa täyttänyt työssäoloehdon ja maksanut työssäoloajalta jäsenmaksun. Työssäoloehto täyttyy kun olet työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut työssä vähintään 26 viikkoa. Työtä kalenteriviikolla (ma-su) tulee olla vähintään 18 tuntia. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukaista. Työssäoloehtoon luetaan myös palkallinen vuosiloma ja aika, jolta olet saanut täyttä palkkaa sairauden ajalta. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista.

Palkkatuetusta työstä vain 75 % kerryttää työssäoloehtoa. Palkkatukityössä työssäoloehto täyttyy 35 viikossa 26 viikon sijaan.

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuulu sellainen henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Jos palkkatuettu työ on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto on 26 viikkoa.

Kun olet täyttänyt 60 vuotta, työssäoloehtoon luetaan myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina olet ollut työ- ja elinkeinotoimiston järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, koulutuskokeilu ja työkokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.


Tarkastelujakson pidentäminen

Jos olet ollut pois työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä, 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää. Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaololle ovat mm. sairausloma, kuntoutus, vanhempainvapaat, alle 3-vuotiaan lapsenhoito, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus tai siviilipalvelus.

Työmarkkinoilta poissaolo

Jos poissaolo työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä on kestänyt yli kuusi kuukautta, menettää oikeuden ansiopäivärahaan. Tämän jälkeen ansiopäivärahalle pääsee takaisin vasta, kun on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.