Siirry sisältöön

Soviteltu päiväraha

Edellytykset

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan jäsenelle, jolla jokin seuraavista ehdoista täyttyy

  • tekee osa-aikatyötä
  • on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön,
  • on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä (yritystoiminnan laajuus ja työmarkkinoilla olo tutkitaan TE-toimistossa) 
  • päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia

Sovitellun ansiopäivärahan maksamisen ehtona on, että työaika ei ylitä 80 % alan kokonaistyöajasta.

Sovitellun päivärahan hakeminen

Soviteltua päivärahaa haetaan tehtäessä osa-aikatyötä, satunnaista enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, lyhennettyä työpäivää lomautuksen johdosta, töitä kevytyrittäjänä tai saadessa tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Toimita kassaan kopio työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen, voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista. Jos sinulla on yritystoimintaa, ilmoita siitä TE-toimistoon.

Soviteltua päivärahaa haetaan aina takautuvasti joko neljän viikon, kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa. Hakujakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan.

Päivärahahakemukseen tulee merkitä jokaisen päivän kohdalle todellinen tilanne. Merkitse jokaisen työpäivän kohdalle ”työssä” ja tehdyt työtunnit ja varmista, että ilmoittamasi työtunnit täsmäävät palkkatietojen kanssa. Jos hakemuksen ajalla on useampia työnantajia, merkitse työpäivien kohdalle työtunnit erikseen jokaisen työnantajan osalta.

Muista merkitä hakemukseen myös muut palkalliset päivät työtunteineen, esimerkiksi sairausaika, arkipyhät, vuosilomat, matkatunnit, varallaolotunnit, koulutukset ja muut palkalliset vapaat. Työttömyyskassan tulee seurata työssäoloehdon täyttävien kalenteriviikkojen kertymistä.

Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyyn. Halutessasi voit toimittaa palkkalaskelman (tilinauhan).

Ilmoita työttömyyskassaan välittömästi kaikista niistä olosuhteidesi muutoksista, jotka voivat vaikuttaa joko oikeuteesi saada etuutta tai etuuden määrään. Tällaisia tilanteita ovat mm. palkkatulojen, sosiaalietuuksien, työllistymis- tai perhetilanteen muutokset.

Jos et ilmoita muutoksista, saatat jäädä ilman sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa päivärahaa aiheettomasti, jolloin sitä joudutaan perimään myöhemmin takaisin. Toistuva tai vakava ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa poliisitutkintaan.

Muista maksaa jäsenmaksut myös osa-aikaisista ja satunnaisista työsuhteista.

Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea päivärahalaskurissa.