Siirry sisältöön

Ansiopäiväraha Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä

Ansiopäivärahaa ei makseta, jos henkilö on työkyvytön tai hän saa etuutta täyden työkyvyttömyyden perusteella. Jos sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaikasi on täyttynyt, työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen ja eläkehakemus on joko vireillä tai se on hylätty, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan.

Ilmoittaudu välittömästi Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet, kun haet ansiopäivärahaa sairauspäivärahan enimmäisajan tultua täyteen:

  • Kelan päätös enimmäismaksuajan (300 päivää) täyttymisestä
  • Työkyvyttömyyseläkehakemuksen on oltava vireillä tai hylätty. Ilmoita mistä eläkelaitoksesta eläkettä on haettu. Ilmoita myös jos olet valittanut tai valittamassa hylkypäätöksestä.
  • Todistus työnantajalta. Jos olet edelleen työsuhteessa edellytetään, että työnantajallasi ole tarjota työkykysi mukaista työtä.
  • Kopio lääkärin sairauslomatodistuksesta. Jos olet edelleen työsuhteessa, työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain lääkärintodistuksen voimassaolon ajalta.