Siirry sisältöön

Päätöksestä valittaminen

Työttömyyskassan antaa hakijalle myönteisen tai kielteisen päätöksen päivärahaa koskevassa asiassa. Jokaisen päätöksen liitteenä on aina kirjallinen ohje muutoksenhakua varten. Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella.

Valituksen tulee olla työttömyyskassalla 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon päätöksestä. Hakijan katsotaan saaneen tiedon työttömyyskassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona päätös on postitettu.

Valitus jätetään työttömyyskassalle. Valituksen liitteenä tulee olla työttömyyskassan antama päätös sekä muut mahdolliset liitteet, jotka liittyvät valitukseen.

Jos Työttömyyskassa ei voi oikaista päätöstä, valituskirjelmä liitteineen ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat sekä lausunnot lähetetään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Työttömyyskassa lähettää muutoksenhakijalle kuulemiskirjeen siinä vaiheessa, kun valitusasia siirretään muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon. Valitus jätetään työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätös on lopullinen, joten siihen ei voi hakea muutosta valittamalla.