Siirry sisältöön

Lomautuksen ajalta hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta.

Tai sitä voi hakea postitse ansiopäivärahahakemuslomakeella. Lomakkeen löydät www.tyj.fi > lomakkeet

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei voi olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkitty päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta takautuvasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle.

Hakija saa jatkohakemuslomakkeen kotiin ensimmäisen ansiopäivärahapäätöksen yhteydessä, ja sen jälkeen aina kotiin tulevien maksuilmoitusten yhteydessä.

Hakemuksen liitteet

  • Palkkalaskelmat / tilinauhat palkkakausilta, joihin lomautus sijoittuu.
  • Lomautusilmoitus.
  • Työsopimus, jos työsuhde on määräaikainen
  • Jos sinulla on yritystoimintaa esim. maatila, niin tarvitaan verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta.

Lomautettu toistaiseksi

Hakemus lähetetään sen jälkeen kun jäsen on ollut lomautettuna vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. 

Jäsenellä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Tällöin työsuhde päättyy heti, ja hänellä on oikeus saada irtisanomisajan palkka korvauksena.

Ajalta, jolle irtisanomiskorvausaika kohdistuu, ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Irtisanomiskorvaus ei myöskään kerrytä työssäoloehtoa eikä korvausta voida tästä syystä huomioida päivärahan määrittelyyn.

Lomautettu lyhennetylle työviikolle

Jos lomautus toteutetaan viikottaista työaikaa lyhentämällä, hakemus lähetetään kokonaisen kalenteriviikon ajalta.

Esimerkki: Lomautuspäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Hakemus täytetään koko kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin, niin että lomautuspäivien kohdalle merkitään työtön ja muiden päivien kohdalle työssä (A,I,Y,V) tai vapaa (-) todellisen tilanteen mukaan.