Siirry sisältöön

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Palkkatiedot sekä muut liitteet

Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyyn. Halutessasi voit toimittaa palkkalaskelman (tilinauha) työsuhteen viimeisestä tilistä.

Työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

 • irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi on irtisanottu
 • työsuhteen päättämistä koskeva sopimus, jos sellainen on tehty
 • työtodistus, jos työsuhteesi on päättynyt
 • työsopimus, jos työsuhteesi on ollut määräaikainen tai aloitat uuden määräaikaisen työsuhteen
 • lomautusilmoitus, jos olet lomautettu
 • palkkalaskelma (tilinauha) tilikaudelta, johon lomautus sijoittuu
 • henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta, jos omistat maa- tai metsätilaa tai harjoitat muuta yritystoimintaa
 • päätös sosiaalietuuksista, esim. osatyökyvyttömyyseläkkeestä

Palkkatodistus

Jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittäviä, työttömyyskassa voi pyytää sinulta palkkatodistuksen. Palkkatodistuslomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.tyj.fi/lomakkeet.

Palkkatodistuksessa tulee ilmoittaa:

 • ennakonpidätyksen alainen palkka
 • lomarahat ja lomakorvaukset
 • palkattomat jaksot sekä syy palkattomalle ajalle
 • tulospalkkiot, palvelusvuosilisät ym. normaalin palkan päälle maksetut erät sekä erien maksuperusteet ja ansaintajaksot

Palkkatodistuksessa tulee olla palkkatiedot vähintään 26 työssäoloehdon täyttävät viikon ajalta (18 työtuntia/viikko). Palkkatodistuksessa tulee olla työnantajan yhteystiedot, y-tunnus sekä palkkatodistuksen antajan allekirjoitus ja yhteystiedot.

Verokortti

Työttömyyskassa saa palkkaverotiedot suoraan verottajalta, jolloin ennakonpidätys on vähintään 25 prosenttia. Voit toimittaa työttömyyskassaan muutosverokortin laskettuna etuutta varten, jolloin ennakonpidätys suoritetaan verokortin tietojen mukaan. Voit tilata muutosverokortin osoitteesta www.vero.fi.