Siirry sisältöön

Lisäpäiväoikeus, muutosturvakokonaisuus ja velvoitetyö

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeus tarkoittaa päivärahan maksamista enimmäisajan estämättä. 

Kun eläkeikäsi lähestyy, voit olla oikeutettu ansiosidonnaisen lisäpäiviin. Silloin voimme maksaa ansiopäivärahaa vielä enimmäismaksuajan päättymisen jälkeen sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.

Suomen hallitus on linjannut, että eläkeputki poistuu portaittain vuodesta 2023 alkaen.

Lisäpäiväoikeus riippuu syntymävuodestasi ja siitä, milloin enimmäismaksuaikasi täyttyy. Sinulla voi olla oikeus ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviin eli ”eläkeputkeen”, jos:

  1. olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;
  2. olet syntynyt vuosina 1957–1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;
  3. olet syntynyt vuonna 1961 tai 1962 ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;
  4. olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;
  5. olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Lisäksi edellytetään, että enimmäisajan täyttyessä olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1965 syntyneillä ei ole enää lisäpäiväoikeutta.

Lisäpäiviä ei tule erikseen kassalta hakea, vaan kassa tarkistaa oikeutesi lisäpäiviin automaattisesti hakemuksesi käsittelyn yhteydessä kun enimmäisaikasi täyttyy. Myös lisäpäivillä ollessa tulee työnhaun olla voimassa TE-toimistossa ja päivärahaa haetaan työttömyyskassasta normaalisti. Muista myös, että ansiosidonnaiset lisäpäivät eivät muuten tuo poikkeuksia siihen, mitä sinulta työttömänä edellytetään

 

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen, täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä, ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja ilmoittautunut 60 päivän kuluessa irtisanomisesta työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

  • Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:
  • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa,
  • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
  • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, mutta sen voi hakea jo irtisanomisaikana. Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys työttömyyskassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä

Velvoitetyö

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuulu sellainen henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. TE-toimiston järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus (“velvoitetyö”) kuuden kuukauden ajaksi (työllistämivelvoite). Ole yhteydessä TE-toimistoon jo ennen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täyttymistä.

Kun työssäoloehto hankitaan velvoitetyöllä, ei päivärahaa määritellä uudelleen velvoitetyön palkasta ellei palkka tästä työstä ole ollut aikaisempaa palkkaa suurempi.

Työssäoloehtoa kertyy 60 vuotta täyttäneellä myös työllistämistä edistävästä palvelusta

60 vuotta täyttäneillä on oikeus osallistua TE-toimiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi.

60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyy työllistämistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Työtä tai työllistämistä edistävää palvelua on järjestettävä niin pitkäksi ajaksi, kunnes hakija täyttää uudelleen työssäoloehdon.

Työllistämistä edistävään palveluun osallistuminen kuluttaa ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa, mutta päivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä koko palvelun keston ajalta.

HUOM!

Ikään perustuvista poikkeuksista aiotaan luopua. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan työttömyysturvalaista poistettaisiin säännökset, joiden mukaan 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ansiopäivärahan tason suojia ei sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.