Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan määrä ja kesto

Ansiopäivärahan määrä 2024

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä.. jäsenen palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus, jota voidaan maksaa enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

Vuonna 2024 ansiopäivärahan perusosa on 37,21 €/pv. Lapsikorotukset yhdestä lapsesta on 5,84 €, kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 11,05  € per päivä.

HUOM! 1.4.2024 astuu voimaan hallituksen lakimuutos, joka poistaa lapsikorotukset kokonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huhtikuun alusta eteenpäin maksettaviin työttömyysetuuksiin ei enää tule ollenkaan lapsikorotusta.

.

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Täyttä ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää, jos jäsen on työssäoloehdon täytettyään täyttänyt 58 vuotta ja jos työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa on vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 400 päivää, jos jäsenellä on yli kolme vuotta työhistoriaa ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 300 päivää, jos jäsenellä on työhistoriaa enintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta aina, kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy. Jos työttömyys jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voi Kelasta hakea työmarkkinatukea.

HUOM! Työssäoloehtoon on tulossa muutoksia 2.9.2024 lukien. Voit lukea muutoksesta lisää täältähttps://www.paperikassa.fi/tyottomyyskassa/ansiopaivaraha/jasenyys-ja-tyossaoloehdot.html

Myös ansiopäivärahan tasoa ollaan porrastamassa 1.9.2024 alkaen. Lue lakimuutoksesta lisää täältä: https://www.tyj.fi/lakimuutokset/