Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan määrä ja kesto

Ansiopäivärahan määrä 2021

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta (33,78 €) sekä jäsenen palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa (95x33,78=3 209,10), ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia.

Ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % jäsenen ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta mutta vähintään peruspäivärahan suuruinen. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus, joka on 5,30 € yhdestä, 7,78 € kahdesta ja 10,03 € kolmesta tai useammasta lapsesta päivää kohden.

Ansiopäivärahan määrä 2022

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta (34,50 €) sekä jäsenen palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa (95x33,78=3 209,10), ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia.

Ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % jäsenen ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta mutta vähintään peruspäivärahan suuruinen. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus, joka on 5,41 € yhdestä, 7,95 € kahdesta ja 10,25 € kolmesta tai useammasta lapsesta päivää kohden.

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Täyttä ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää, jos jäsen on täyttänyt työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja jolla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 400 päivää, jos jäsenellä on yli kolme vuotta työhistoriaa ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 300 päivää, jos jäsenellä on työhistoriaa enintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy. Jos työttömyys jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voi Kelasta hakea työmarkkinatukea.