Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan määrä ja kesto

Ansiopäivärahan määrä 2023

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä jäsenen palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus jota voidaan maksaa enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

Vuonna 2023 ansiopäivärahan perusosa on 37,21 €/pv. Lapsikorotukset yhdestä lapsesta on 7,01 €, kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26 €.

.

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Täyttä ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää, jos jäsen on täyttänyt työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja jolla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 400 päivää, jos jäsenellä on yli kolme vuotta työhistoriaa ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 300 päivää, jos jäsenellä on työhistoriaa enintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy. Jos työttömyys jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voi Kelasta hakea työmarkkinatukea.