Siirry sisältöön

Päivärahahakemuksen täyttäminen eAsioinnissa

Päivärahahakemuksen voit toimittaa meille kahdella eri tavalla:

  1. Voit hakea päivärahaa sähköisesti eAsioinnin kautta.
  2. Voit myös täyttää kirjallisen ansiopäivärahahakemuksen ja toimittaa sen postitse osoitteeseen Paperityöväen Työttömyyskassa, PL 349, 00531Helsinki. Hakemuslomakkeet löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n lomakesivulta

Täyttääksesi päivärahahakemuksen eAsioinnissa, valitse Työttömyysturva-sivujen yläpalkista Tee hakemus:


Ensimmäisenä sinua pyydetään täyttämään hakujakso. Valitse päivämäärät kuvassa näkyvästä kalenterista. Jos lähetät suoraa jatkohakemusta, ohjelma antaa automaattisesti joko neljän täyden kalenteriviikon tai kalenterikuukauden hakujakson. Jos haluat toimittaa hakemuksen poikkeavalta ajalta, joudut itse valitsemaan päivämäärät kalenterista. Jos samalle hakujaksolle on jo olemassa hakemus, ohjelma pyytää seuraavalla sivulla lyhyen kirjallisen selvityksen miksi toimitat hakemuksen samalta ajalta.

Sähköisen hakemuksen hakujakso määritetään kuvanmukaisesti kalenterinäkymistä tai kirjoittamalla päivämäärät tekstikenttiin.​​​​​​​​​​​​​​


Perustiedot 1/5

Ensimmäisellä hakemuksen sivulla pyydetään täydentämään henkilötietosi, pankkitilinumerosi sekä alle 18-vuotiaat lapset (jos haet lapsikorotusta):

Hakemuksen perustiedot-näkymä​​​​​​​

Jos lähetät hakemusta uudelleen samalta ajalta, ensimmäisenä tulee kysymys miksi lähetät hakemusta samalta ajalta:

Kirjoita kuvan riville omin sanoin selite, miksi hakemuksesi poikkeaa normaalista hakujaksosta.​​​​​​​​​​​​​​


Muut etuudet 2/5

Hakemuksen toisella sivulla pyydetään ilmoittamaan, jos saat esimerkiksi työkyvyttömyyden perusteella maksettua etuutta samalta ajalta, jolta haet ansiopäivärahaa. Jos et saa muita etuuksia, voit ohittaa tämän sivun ja siirtyä eteenpäin.


Selvitys työttömyydestä 3/5

Kolmannella sivulla pyydetään ilmoittamaan voimassa olevat sekä päättyneet työsuhteesi. Jos teet osa-aikatyötä ja haet soviteltua päivärahaa, ilmoita tällä sivulla myös palkanmaksupäiväsi.

Näkymä työsuhdetietojen täydentämisestä sähköisessä hakemuksessa.​​​​​​​​​​​​​​

Jos olet lomautettu, ilmoita lomautuksesta samalla kun täydennät työsuhdetietoasi:

Ilmoita hakemuksella työsuhteesi kesto, työnantaja, työsuhdemuoto sekä oletko lomautettu.​​​​​​​​​​​​​​


Päiväkohtainen selvitys 4/5

Hakemuksen sivulla neljä merkitse jokaisen päivän kohdalle (myös lauantai ja sunnuntai), oletko ollut työtön tai osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Merkitse myös, jos olet ollut työssä, sairaana tai muun syyn vuoksi estynyt vastaanottamasta työtä tai ollut poissa TE-toimiston kanssa sovitusta palvelusta. Työssäoloa on myös aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, esim. vuosiloma tai arkipyhäkorvaus. Työtuntien määrä merkitään työtunnit -sarakkeeseen. Työtunnit merkitään vain työssäolopäivien kohdalle.

Voit myös ilmoittaa työttömyyskassalle Lisätiedot-kohdassa muita tietoja, jotka saattavat vaikuttaa ansiopäivähakemuksesi käsittelyyn. Voit myös valita, haluatko saada hakemuksen maksuilmoitukset postitse tai eAsiointiin.


Hakemuksen lähetys 5/5

Viimeisellä sivulla on yhteenveto työttömyyskassalle lähtevästä hakemuksesta, josta voit tarkistaa, että antamasi tiedot ovat oikein. Viimeisenä pyydetään sähköinen allekirjoitus, jonka jälkeen voit jatkaa eteenpäin ja hakemus lähtee työttömyyskassalle. EAsioinnin kautta lähetettynä hakemus tulee heti vireille maksatusohjelmaamme.