Siirry sisältöön

Yrittäjyys

Paperityöväen työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa. Mikäli olet yrittäjä, voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta Yrittäjäkassassa. Työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi katsotaan aina henkilö, joka on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen.
 

TE-toimisto määrittelee yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuuden. Jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa tai omistat maa- tai metsätilan, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa Paperityöväen työttömyyskassasta. Yritystulot selvitetään pääasiassa viimeisimmän vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen perusteella. 

Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, jos sinun katsotaan työllistyvän päätoimisesti yritystoiminnassa. Jos ryhdyt päätoimiseksi yrittäjäksi, voi työttömyysturvan säilyttää Paperityöväen työttömyyskassassa tietyin ehdoin enintään 18 kuukautta, vaikka yrittäjyysaika ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.