Siirry sisältöön

Sovitellun päivärahan suuruus

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan aina samalla tavalla eli kuukauden tai neljän kalenteriviikon aikana ansaituista suojaosan ylittävistä bruttotuloista puolet (50 %) vaikuttaa päivärahaan pienentävästi.

1.1.2014 alkaen sovitellussa ansiopäivärahassa on suojaosuus, mikä tarkoittaa sitä, että vasta suojaosan ylittävältä osalta sovittelujaksolla ansaitut tulot alkavat vähentää muutoin maksettavaa ansiopäivärahaa.

Suojaosan määrä on:

  • 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;
  • 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.

Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea päivärahalaskurissa.

Sovitellun päivärahan laskenta

Jos soviteltu ansiopäiväraha haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa, lasketaan sovitellun ansiopäivärahan määrä siten, että neljältä viikolta saatu palkka muunnetaan vastaamaan kuukausitasolla ansaittua palkkaa.

Jos osa-aikatyön palkka on neljältä viikolta esimerkiksi 500 €, vähennetään ensin suojaosuus 279 €. Tämän jälkeen suojaosan ylittävä palkka, 221 €, jaetaan ensin 20:lla (4 x 5 työpäivää) ja saatu summa kerrotaan sen jälkeen 21,5:llä, jolloin saadaan kuukausitasolla täyttä ansiopäivärahaa vähentävä osuus eli 221 € / 20 x 21,5= 237,58 €. Tämän jälkeen laskentakaava on sama kuin kuukausitasolla laskettaessa eli 237,58 x 50 % = 118,79 ja 118,79 : 21,5 = 5,53 €. Saatu summa (5,53 €) on siis täyttä ansiopäivärahaa yhden päivän osalta pienentävä määrä.

Sovitellun ansiopäivärahan määrässä on rajoitus, jonka mukaan työnantajalta saatu palkka ja työttömyyskassalta maksettava soviteltu ansiopäiväraha, voivat yhteensä olla suuruudeltaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrä. Työtuloa ei kuitenkaan huomioida enimmäismäärässä, jos se jää alle suojaosan. Työtön voi siis ansaita 300 euroa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta. Rajoitusta sovelletaan myös, kun hakijalla on oikeus korotettuun ansio-osaan.

Esimerkki: Työttömyyttä edeltänyt palkka 1 100 euroa, osa-aikatyön palkka 350 euroa

Työttömyyskassan jäsen B jää työttömäksi työstä, jonka palkka on ollut 1 100 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan määräksi tulee 40,04 euroa päivässä ja 860,86 euroa kuukaudessa.

B työllistyy osa-aikatyössä, jonka palkka on 350 euroa kuukaudessa.

350 euron tulo kuukaudessa ylittää 300 euron suojaosan. Suojaosan ylittävä tulo sovitellaan eli päivärahasta vähennetään puolet 300 euron ylittävästä työtulosta. Ansiopäiväraha pienenee lisäksi siitä syystä, että ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma olisi muutoin suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

B:lle maksetaan osa-aikatyön ajalta ansiopäivärahaa, jonka suuruus on 32,77 euroa päivässä ja 704,56 euroa kuukaudessa.