Siirry sisältöön

Sovitellun päivärahan suuruus

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan aina samalla tavalla eli kuukauden tai neljän kalenteriviikon aikana ansaituista suojaosan ylittävistä bruttotuloista puolet (50 %) vaikuttaa päivärahaan pienentävästi.

Nykylainsäädännön mukaisesti sovitellussa ansiopäivärahassa on suojaosuus, mikä tarkoittaa sitä, että vasta suojaosan ylittävältä osalta sovittelujaksolla ansaitut tulot alkavat vähentää muutoin maksettavaa ansiopäivärahaa..

Suojaosan määrä on:

  • 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;
  • 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.

HUOM! 1.4.2024 lukien suojaosa työtuloille poistetaan. Suojaosaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahan määrää, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen. 

Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea päivärahalaskurissa.

Sovitellun päivärahan laskenta 31.3.2024 asti

Jos osa-aikatyön palkka on kuukaudelta esimerkiksi 500 €, vähennetään ensin suojaosuus 300€. Tämän jälkeen suojaosan ylittävä palkka 200 €, jaetaan kahdella, koska suojaosan ylittävästä osasta 50% vaikuttaa päivärahan maksatukseen. Tämä soviteltavaksi jäänyt palkkatulo 100 e jaetaan  21,5:llä, jolloin saadaan kuukausitasolla täyttä ansiopäivärahaa vähentävä osuus eli 100 € /  21,5=  4,65 e/pv €.  Tämä saatu summa 4,65 €  on siis täyttä ansiopäivärahaa yhden päivän osalta pienentävä määrä.

 

Sovitellun päivärahan laskenta 1.4.2024 alkaen

Jos osa-aikatyön palkka on kuukaudelta esimerkiksi 500 €. Palkka 500 €, jaetaan kahdella, koska suojaosan ylittävästä osasta 50% vaikuttaa päivärahan maksatukseen. Tämä soviteltavaksi jäänyt palkkatulo jaetaan 21,5,  jolloin saadaan kuukausitasolla täyttä ansiopäivärahaa vähentävä osuus eli  250 € / 21,5= 11,62 €.  Tämä saatu summa (11,62 €) on siis täyttä ansiopäivärahaa yhden päivän osalta pienentävä määrä.

 

Sovitellun ansiopäivärahan määrässä on rajoitus, jonka mukaan työnantajalta saatu palkka ja työttömyyskassalta maksettava soviteltu ansiopäiväraha voivat yhteensä olla suuruudeltaan enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrä.