Siirry sisältöön

Ansiopäiväraha

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella.

Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana. Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edeltävän ansiotason mukaan.

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehdon. Lisäksi täytyy täyttää kaikkia työttömyysetuuksia koskevat saamisedellytykset.

  • 18-64 vuoden ikä (lomautettuna sen kalenterikuukauden loppuun, kun täyttää 68 vuotta)
  • asuu Suomessa
  • ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • hakee kokoaikatyötä
  • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Työkyvytön voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan työkyvyttömyyden jatkuessa, jos sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt ja muut edellytykset täyttyvät.

Lisäksi työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle voidaan maksaa vuorottelukorvausta sekä liikkuvuusavustusta.

Tästä linkistä pääset Työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) etuusoppaaseen vuodelle 2023.

Tästä linkistä löydät päivärahataulukon vuodelle 2023.