Siirry sisältöön

Pappersarbetarnas arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2022 (PDF) 

Medlemskap 

Om du är under 68 år och arbetar som löntagare i en pappersindustribransch eller tillhörande organisationer, kan du ansluta dig till medlem i Papperarbetarnas arbetslöshetskassan. Du kan skicka ansökan om medlemskap till Papperarbetarnas arbetslöshetskassa med nedan formuläret: 

Medlems ansökan till Pappersarbetarnas arbetslöshetskassa

Om du vill bli medlem som både Finska Pappersarbetarförbundet och Papperarbetarnas arbetslöshetskassa, du kan skicka ansökan om medlemskap från Pappersarbetarförbundets hemsida.

Telefonservice 

Arbetslöshetskassan står till din tjänst per telefonnummer 020 690 429 från måndag till torsdag kl. 9.00-12.00. För samtal till numret debiteras din teleoperatörs normala telefonavgift. Du kan också kontakta oss med en meddelande från etjänsten eller kontaktformuläret på kassans hemsida. 

Om du blir arbetslös eller permitterad 

Anmäl dig som arbetssökande i TE-byråns webbtjänst så snart du blivit arbetslös eller permitterad. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas för tid då anmälan är i kraft. 

Gör din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning då det har förflutit högst två kalenderveckor sedan din första dag som arbetslös eller permitterad. Ansök om dagpenning senast tre månader efter att du blivit arbetslös eller permitterad. 

Gör din ansökan och sänd in bilagor till arbetslöshetskassan i eTjänsten. Om du inte kan använda eTjänsten, sänd din ansökan per post till adress: 

Paperarbetarnas Arbetslöshetskassa 
PB 349

00531 Helsingfors 

Bilagor till din första ansökan  

Bilagorna behöver inte insändas i original, kopior räcker. 

  • Uppsägningsmeddelande om din tillsvidareanställning är avslutad.  
  • Arbetsintyg om arbetsförhållandet avslutats och ett arbetsintyg finns. 
  • Arbetsavtal om sådant finns. 
  • Permitteringsmeddelande om du blivit permitterad. 
  • Skattebeslut om du har haft inkomster från jordbruk eller annan företagsverksamhet. 
  • Beslut om en social förmån du åtnjuter som påverkar din dagpenning, t.ex. delinvalidpension. 

Om information i inkomsregistret inte räcker till, kan arbetskassan be dig at skicka löneintyget. Löneintyg från din arbetsgivare för minst 26 betalda arbetsveckor före arbetslösheten eller permitteringen. 

Arbetskassan får löneskattekort direkt från skattemyndigheten och tas förskottsinnehållningen minst på 25 procent. Om du skickar skattekort beräknat för förmåner, då görs förskottsinnehållningen som det står på skattekortet. Du kan beställa skattekortet från www.vero.fi

Bilagor för fortsatt ansökan 

Fyll i ansökan för fyra kalenderveckor från måndag till söndag, eller för hela kalendermånaden. 

Om du deltar i sysselsättningsstödjande service, tillfoga då i din ansökan vilken service det gäller och eventuella bortavarodagar.