Siirry sisältöön

Päivärahan hakeminen

Perusturva ja ansioturva

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kansaneläkelaitos huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta.

Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana. Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edeltävän ansiotason mukaan.

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömälle työnhakijalle paitsi työttömyyden aikana myös ajalta, jolloin hän osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:

  • Olet kokonaan tai osittain työtön
  • Haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • Olet työttömyyskassan jäsen täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • Olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).

Lisäksi työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle voidaan maksaa vuorottelukorvausta sekä liikkuvuusavustusta.

Huomioithan, että vanhuuseläke estää kassan etuuksien maksamisen.