Siirry sisältöön

Lisäpäiväoikeus ja velvoitetyö

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeus tarkoittaa päivärahan maksamista enimmäisajan estämättä.

Vuonna 1955-1956 syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, koska hän on  täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti.

Vuonna 1957-1960 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 62 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Velvoitetyö

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuulu sellainen henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. TE-toimiston järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus (“velvoitetyö”) kuuden kuukauden ajaksi (työllistämivelvoite). Ole yhteydessä TE-toimistoon jo ennen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täyttymistä.

Kun työssäoloehto hankitaan velvoitetyöllä, ei päivärahaa määritellä uudelleen velvoitetyön palkasta ellei palkka tästä työstä ole ollut aikaisempaa palkkaa suurempi.

Työssäoloehtoa kertyy 60 vuotta täyttäneellä myös työllistämistä edistävästä palvelusta

60 vuotta täyttäneillä on oikeus osallistua TE-toimiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi.

60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyy työllistämistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Työtä tai työllistämistä edistävää palvelua on järjestettävä niin pitkäksi ajaksi, kunnes hakija täyttää uudelleen työssäoloehdon.

Työllistämistä edistävään palveluun osallistuminen kuluttaa ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa, mutta päivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä koko palvelun keston ajalta.