Siirry sisältöön

Yrittäjyys ja liiton jäsenyys

Työttömyyskassa 24.06.2014

Palkkatyön ohessa yritystoimintaa harjoittava voi liittyä jäseneksi

Paperiliiton jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on päätoimisesti työntekijänä paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden sekä niiden sivuammateissa, puolivalmiste-, paperinjalostus-, tapetti- ynnä muissa niihin verrattavissa tehtaissa. Jäsen liittyy samalla Paperityöväen työttömyyskassan jäseneksi.

Miten sivutoiminen yrittäjyys vaikuttaa työttömyysturvaan?
Kun yritystoimintaa harjoittava henkilö lomautetaan tai hän jää kokonaan työttömäksi, tulee hänen ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon yritystoimintansa samalla kun ilmoittautuu työnhakijaksi. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii yritystoiminnan laajuuden ja antaa siitä työvoimapoliittisen lausunnon.
Jos päivärahan hakijan yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, voidaan työttömyyspäiväraha maksaa täysimääräisenä tai soviteltuna. Työttömyyskassa katsoo yritystoiminnan tulot ensisijaisesti viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä. Yritystoiminnasta on saatu verotettava ansiotuloa, vaikuttaa se ns. soviteltuna tulona päivärahaa maksettaessa.

Miten sivutoiminen yrittäjyys vaikuttaa vuorottelukorvaukseen?
Vuorotteluvapaata viettävän sivutoimisen yrittäjän saamaan korvauksen vaikuttaa se, muuttuuko yritystoiminnan määrä. Sovitellun vuorottelukorvauksen maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu työ- ja elinkeinotoimistossa sivutoimiseksi.

Pää- vai sivutoimista yritystoimintaa?
Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, onko henkilön työllistyminen yritystoiminnassa pää- vai sivutoimista. Sivutoimisesti yritystoiminnassa työllistyvällä voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen. Jos työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen, yritystoiminnassa työllistyminen on päätoimista. Yritystoiminnasta saatavalla tulolla ei ole merkitystä, kun arvioidaan työllistävyyttä.
Palkansaajatyön ohessa harjoitettu yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos henkilö on työskennellyt kokoaikatyössä palkansaajana vähintään kuusi kuukautta. Yritystoiminnan katsominen sivutoimiseksi työhistorian perusteella tarkoittaa sitä, että työssäolo ja yritystoiminnan harjoittaminen on ollut samanaikaista.

Takaisin