Siirry sisältöön

Vuorotteluvapaalain muutokset vahvistettu

Työttömyyskassa 13.08.2014

Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousee 16 vuoteen ja sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. syyskuuta.

Jos vuorottelija on kuitenkin tehnyt vuorottelusopimuksen ennen syyskuun alkua ja aloittaa vuorotteluvapaan vuoden 2014 loppuun mennessä, lakimuutokset eivät vaikuta vuorotteluvapaan pitämiseen.

Eduskunta vahvisti uuden vuorotteluvapaalain elokuun alussa.

Työhistoriaedellytys 16 vuoteen

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 16 vuoden työhistoriaa nykyisen 10 vuoden sijaan.

Muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ otetaan huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.

Sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija. Tähän asti edellytys on täyttynyt, jos sijainen on ollut työttömänä yhden päivän. Syyskuusta lähtien edellytetään, että sijainen on ollut työttömänä vähintään 90 päivää vapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on lisäksi oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Sijaiselle riittää kuitenkin yhden päivän työttömyys, jos hän on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias ja suorittanut ammatti- tai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta.

Vuorotteluvapaalta ei voi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle

Vuorotteluvapaan käyttö sidotaan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaalle jäämisen yläikäraja on tällä hetkellä 60 vuotta.

Yläikäraja koskee vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

Muut muutokset

- Vuorotteluvapaan kesto muuttuu nykyisestä 90−359 kalenteripäivästä 100−360 kalenteripäivään.

- Työnantaja ja vuorottelija voivat vapaan alettua muuttaa joustavammin vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtia. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaajakson ajankohtaa voidaan siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen jakson alkamista.

- Työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä vuorotteluvapaan 100 ensimmäisen päivän aikana ei aiheuta etuuden takautuvaa menettämistä.

Huom: Uusia säännöksiä ei sovelleta, jos vuorottelusopimus on tehty ennen lakimuutoksen voimaantuloa ja vapaa on alkanut vuoden 2014 aikana.

Takaisin