Siirry sisältöön

Uudistus ansiopäivärahan määrityksen perusteisiin

Työttömyyskassa 13.03.2014

Päivärahan määritykseen voidaan nyt ottaa huomioon useammasta työstä saatua palkkaa.

Jos henkilö on työllistynyt kahdessa tai useammassa työssä yhtä aikaa, palkanmäärittelyssä otetaan huomioon henkilön tulot kaikista työsuhteista. Kahdesta tai useammasta työsuhteesta tehtävässä palkanmäärityksessä otetaan huomioon kaikki palkanmäärityksessä yleensäkin huomiotavat tulot, vaikka työajat kahdessa tai useammassa työsuhteessa ylittäisivät aloilla sovellettavat enimmäistyöajat.

Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon (26 viikkoa). Eli käytännössä työttömyyttä edeltäneen 26 viikon ajalta. 

Kaikkien palkkojen huomioon ottaminen riippuu siitä, milloin työttömyys tai lomautus alkaa. Jos työttömyys tai lomautus alkaa vuoden 2014 puolella, voidaan päivärahan määrittelyssä ottaa huomioon kaikki palkat. Jos työssäoloehto ulottuu vuoden 2013 puolelle, niin myös silloin ansaittua palkkaa voidaan ottaa mukaan päivärahan määrittelyyn.

1.1.2014 voimaan tullut lakimuutos koskee henkilöitä, joilla on sivutyö päätoimen ohessa. Lakia sovelletaan myös henkilöihin, joille maksetaan irtisanomisajan palkkaa ilman työvelvoitetta ja joka työskentelee samaan aikaan toisella työnantajalla.

Työsuhteen päättyessä maksettava irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei edelleenkään vaikuta päivärahan määritykseen.

Myöskään yritystoiminnasta saatua tuloa ei voida ottaa huomioon päivärahan perusteena olevana palkkana.

Jos henkilölle, joka on saanut palkkaa useammasta työstä samanaikaisesti ja jonka työttömyys on alkanut vuoden 2014 puolella, on jo ehditty määritellä ansiopäiväraha, määritys korjataan takautuvasti. Päivärahan hakijan tulee itse olla yhteydessä työttömyyskassaan ja pyytää ansiopäivärahan uudelleen määrittelyä.

Jäsenmaksu maksetaan entiseen tapaan vain päätoimen ansiotulosta.

Takaisin