Siirry sisältöön

Työttömyysturvan väliaikaisille poikkeuksille jatkoa

Työttömyyskassa 23.09.2021

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työttömyysturvan suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys jatkuvat marraskuun loppuun asti.

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita kuukaudessa työtuloa 500 euroa ilman että se vaikuttaa päivärahaan. 500 euron ylimenevältä osalta työtulo sovitellaan päivärahaa maksettaessa. Ylimenevästä työtulosta puolet vähentää hakijalle maksettavaa työttömyysetuutta. Ilman nyt voimassa olevaa poikkeussäännöstä tämä suojaosa on 300 euroa kuukaudessa.

 

Lakimuutoksen myötä tämä 500 euron suojaosa on voimassa hakujaksoille, jotka alkaisivat viimeistään 30.11.2021.  Hakujakso, joka alkaisi 1.12.2021 tai sen jälkeen, olisi jälleen voimassa 300 euron suojaosa.

 

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun vastaanottaa työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Tätä liikkuvuusavusta voi saada enintään kahden kuukauden ajalta, ja sen määrä on 726,00–1045,00 euroa kuukaudessa.  

Liikkuvuusavustuksen edestakaista työmatkaedellytystä on väliaikaisella lakimuutoksella lyhennetty kahteen tuntiin, sen oltua aiemmin kolme tuntia.  Osa-aikatyön kohdalla tämä kahden tunnin työmatkaedellytys on ollut voimassa jo aiemmin.

 

Jotta kokoaikatyöhön voisi saada liikkuvuusavustusta lakimuutoksen mukaisen kahden tunnin mukaisesti, tulee työsuhteen alkaa viimeistään 30.11.2021. Tämän jälkeen alkavissa työsuhteissa palataan jälleen kolmen tunnin työmatkaedellytykseen.

Takaisin