Siirry sisältöön

Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat - tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Työttömyyskassa 05.07.2022

Työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla. Lisäpäivät poistuvat kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä. Tilalle on tulossa uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille. Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alussa.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä (ns. työttömyysputki) tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen. Oikeus lisäpäiviin edellyttää vaaditun iän täyttämistä ennen enimmäisajan päättymistä. Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta syntymävuodesta riippuen.

Lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

 

Syntymävuosi

Hallituksen esittämä muutos 

Lisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeen 

1957-1960 Ei muutosta 61 vuotta
1961-1962 Ei muutosta 62 vuotta
1963 Ikäraja nousee 63 vuotta
1964 Ikäraja nousee 64 vuotta
1965 lisäpäiväoikeus poistuu Ei lisäpäiväoikeutta

 

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen, täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä, ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja ilmoittautunut 60 päivän kuluessa irtisanomisesta työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

  • Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:
  • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa,
  • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
  • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa. Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys työttömyyskassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä

Lisätietoja löydät TYJ:n nettisivulta.

Takaisin