Siirry sisältöön

Työttömyysturvalain lakimuutokset 2021

Työttömyyskassa 17.11.2021

Joulukuun alusta alkaen työttömyysturvan suojaosa on taas 300 euroa. Myös liikkuvuusavustuksen ehdot palaavat ennalleen

Työttömyysturvan suojaosa korotettiin 500 euroon väliaikaisella lakimuutoksella vuoden 2020 kesäkuussa. Joulukuusta alkaen suojaosan määrä palaa jälleen 300 euroon. Muutoksen voimaantulo on sidottu hakujakson alkuun. Tämä tarkoittaa, että 500 euron suojaosa on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021. Suojaosa on 300 euroa 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Suojaosalla tarkoitetaan sitä osa-aika- tai keikkatyön palkan tai sivutoimisen yritystoiminnan tulon määrää, joka ei vaikuta ansiopäivärahaan. 300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää ansiopäivärahaa. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo vähentää päivärahaa 100 eurolla.

Myös liikkuvuusavustuksen ehdot palaavat ennalleen. Liikkuvuusavustusta voi joulukuusta alkaen saada silloin, kun kokoaikatyön edestakainen työmatka on yli 3 tuntia.

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 726–1045 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään kahden kuukauden ajalle.

Liikkuvuusavustuksen edestakaista työmatkaedellytystä on lyhennetty väliaikaisella lakimuutoksella kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin. Kahden tunnin työmatkaedellytys täyttyy, kun yhdensuuntainen työmatka on yli tunnin.

Liikkuvuusavustuksen ehdot palaavat ennalleen ja kokoaikatyön kohdalla edellytetään jälleen kolmen tunnin työmatkaa joulukuun alusta alkaen. Muutoksen voimaantulo on sidottu työsuhteen alkuun. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021.  Jos työsuhde alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen, työmatkaedellytys on jälleen kolme tuntia

Takaisin