Siirry sisältöön

Työssäoloehdon kertyminen

Työttömyyskassa 19.05.2014

Työttömällä työnhakijalla on oikeus ansiopäivärahaan, kun hän on ollut vakuutettuna (jäsenenä työttömyyskassassa) vähintään 26 edellistä viikkoa ja vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssäoloehdon.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana 26 kalenteriviikkoa sellaisessa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin viikkona ollut vähintään 18 tuntia.

28 kuukauden tarkastelujakson pidentäminen

28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta, jos jäsen on ollut poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä tarkastelujakson pidentämiseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus tai siviilipalvelus, sairaus tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Työssäoloehtoon voidaan lukea vain sellainen työ, josta on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1154 euroa (vuonna 2014) kuukaudessa.

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Kun jäsen päivärahaoikeuden alkamisen jälkeen uudelleen täyttää työssäoloehdon, nollataan aikaisemmin maksetut päivät ja 500 päivän enimmäisaika alkaa alusta.

Työssäoloehdon voimassaolo

Jos hakija on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ja hänellä ei ole työttömyysturvassa määriteltyä ns. hyväksyttävää syytä poissaololleen, putoaa hän kokonaan ansiopäivärahalta. Ansiopäivärahalle hän pääsee uuden työssäoloehdon täyttämisen jälkeen.

Muista jäsenmaksu

Kun allekirjoitat uuden työsopimuksen, muista huolehtia myös liiton jäsenmaksusta. Näin jäsenyytesi pysyy voimassa ja saat kerrytettyä työssäoloehtoa saumattomasti.

Perintäsopimus on tehtävä joka kerta, kun aloitat uuden työsuhteen, vaikka olisit ollut työpaikassa aiemminkin. Työnantaja perii jäsenmaksun jäsenen allekirjoittaman perintäsopimuksen mukaan.

Mikäli työnantaja ei peri jäsenmaksua, maksa jäsenmaksu itse oman ammattiosaston tilille. Tilinumeron saat ammattiosaston taloudenhoitajalta tai liiton jäsenrekisteristä.

Takaisin