Siirry sisältöön

Sosiaaliturvaetuuksien ylimääräinen indeksikorotus korottaa työttömyyskassan ajalta 1.8.-31.12.2022 maksamia etuuksia

Työttömyyskassa 05.07.2022

Eduskunta on hyväksynyt sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisen indeksitarkistuksen vuodelle 2022. Työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, peruspäivärahan korotusosaa, työmarkkinatuen määrää, työmarkkinatuen korotusosan ja lapsikorotuksen määrää tarkistetaan.

Peruspäivärahan korotus tarkoittaa käytännössä sitä, että myös työttömyyskassan maksama ansiopäivärahan määrä nousee. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan määrää vastaavasta perusosasta, palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta sekä mahdollisista korotusosista.

Lisäksi indeksitarkistus korottaa vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrää, joita työttömyyskassa myös maksaa jäsenilleen.

Tarkistus korottaa etuuksia, jotka maksetaan ajalta 1.8.–31.12.2022.

Paperityöväen Työttömyyskassa laskee korotuksen automaattisesti eli korotusta ei tarvitse hakea erikseen. Lähtökohtaisesti työttömyyskassa ei anna indeksikorotuksen vuoksi uusia päivärahapäätöksiä. Pyydettäessä työttömyyskassa voi kuitenkin antaa päätöksen päivärahan suuruudesta.

 

Etuus Määrä ennen indeksikorotusta Määrä indeksikorotuksen jälkeen
Perupäiväraha 34,50 35,72
Lapsikorotus 1 5,41 5,61
Lapsikorotus 2 7,95 8,23
Lapsikorotus 3 tai useampi 10,25 10,61

 

Takaisin