Siirry sisältöön

Paperityöväen Työttömyyskassan edustajisto kokoontui 16.5.2024 päättämään työttömyyskassan tulevaisuudesta.

Työttömyyskassa 16.05.2024

Paperityöväen Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston kokous on 16.5.2024 hyväksynyt yksimielisesti työttömyyskassan hallituksen esityksen työttömyyskassan sulautumisesta Avoimeen työttömyyskassaan A-kassaan 1.1.2025 alkaen.

A-kassan kokous tekee omalta osaltaan päätöksen sulautumisesta 30.5.2024. Sulautuminen edellyttää kassojen päätösten lisäksi vielä Finanssivalvonnalta saatavaa suostumusta.

Työttömyyskassojen määrä Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana puolittunut: kun vuonna 2014 työttömyyskassoja oli vielä 30, on vuonna 2024 niitä jäljellä enää 14. Paperityöväen työttömyyskassa on noin 12 500 jäsenellä jäsenmäärältään Suomen pienin työttömyyskassa. Työttömyyskassan hallitus on tarkastellut pitkään erilaisia vaihtoehtoja työttömyyskassan toiminnan turvaamiseksi ja tullut siihen tulokseen, että sulautumisella isompaan työttömyyskassaan voidaan parhaiten turvata jäsenten etu. A-kassa on tällä hetkellä 243 515 jäsenellään Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa. Iso ja monialainen työttömyyskassa mahdollistaa paremman varautumisen työllisyyden kausivaihteluihin. Isommassa työttömyyskassassa on myös enemmän mahdollisuuksia kehittää kustannustehokkaasti työttömyyskassan palveluita jäsenten tarpeiden mukaisiksi, toteaa Paperityöväen Työttömyyskassan kassanjohtaja Päivi Äijälä.

A-kassa on yleinen ja kaikille palkansaajille avoin, monialainen työttömyyskassa, jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä. A-kassan kanssa tekee tällä hetkellä yhteistyötä yksitoista ammattiliittoa: Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Suomen Merimies-Unioni SMU, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, Journalistiliitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Ay-toimihenkilöt sekä Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL.

Toteutuessaan sulautuminen ei edellytä Paperityöväen Työttömyyskassan jäseniltä mitään toimenpiteitä, eikä jäsenten työttömyysturvaan tai etuuksien maksatukseen tule sen takia muutoksia. Jäsenyys jatkuu A-kassassa automaattisesti ja ilman katkoksia.

Takaisin