Siirry sisältöön

Päiväraha, omistukset ja osa-aikaeläke

Työttömyyskassa 08.01.2015

Mikäli olet työttömyyspäivärahan hakijana vuonna 2015 ja omistat maa- tai metsätilan, harjoitat yritystoimintaa tai saat osatyökyvyttömyyseläkettä, muista lähettää asiaa koskeva päätös työttömyyskassaan.

Maa- tai metsätila

Jos omistat maa- tai metsätilan, toimita kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä vuodelta 2013.

Yritystoiminta

Jos harjoitat yritystoimintaa eli olet osakkaana ja/tai hallituksen jäsenenä yrityksessä, toimit itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tai olet jäsenenä osuuskunnassa, toimita kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä vuodelta 2013.

Osatyökyvyttömyyseläke

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita eläkepäätös vuodelle 2015 työttömyyskassaan.

Vain muutosverokortti työttömyyskassaan.

Vuoden 2015 verokortit tulevat voimaan 1.2.2015. Älä lähetä kotiin tulevaa perusverokorttia työttömyyskassaan. Sitä kassa ei tarvitse, koska sitä ei voida käyttää työttömyysetuuden verotukseen.

Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot verottajalta suorasiirtona. Suorasiirtona saadun työttömyyspäivärahan ennakonpidätys on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin perusverokortissa. Korotettua ansio-osaa saavilla ennakonpidätyksen korotus on neljä prosenttiyksikköä. Suorasiirtona saatu ennakonpidätysprosentti on vähintään 20 prosenttia.

Jos haluat muuttaa verotustasi ja saat muutosverokortin, se puolestaan pitää lähettää työttömyyskassaan. Pyydä verotoimistosta muutosverokortti etuutta (työttömyyspäivärahaa) varten. Verokortin voit tulostaa myös osoitteesta www.vero.fi.
Lähetä muutosverokortti työttömyyskassaan. Sen työttömyyskassa tarvitsee.

Takaisin