Siirry sisältöön

Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Työttömyyskassa 01.09.2022

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada tietyin ehdoin ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Päätoiminen opiskelu

Jos TE-toimisto katsoo, että opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa työttömyyskassasta.

Opiskelun aikaisia etuuksia voit tiedustella Kelasta.

Sivutoiminen opiskelu

TE-toimisto arvioi opintojen sivutoimisuuden ja antaa siitä lausunnon. 

Sivutoimisten opintojen aikana voit hakea päivärahaa, koska ne eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

Jos opiskelet sivutoimisesti, merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”työtön” myös opiskelupäivien kohdalle. Sivutoimisen opiskelun aikana sinulla ei ole oikeutta korotettuun päivärahaan tai kulukorvaukseen. Maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikaa.

Lyhytkestoinen opiskelu

TE-toimisto antaa lausunnon lyhytkestoisista opinnoista. 

Voit opiskella ja saada päivärahaa puoli vuotta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos opintosi ovat sen sijaan keskeytyneet aiemmin ja keskeytymisestä on aikaa vähintään vuosi, voit hakea päivärahaa puolen vuoden ajan saattaaksesi opintosi loppuun.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on silti velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä, sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan sinulle. Maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikaa.

Työllistymistä edistävät palvelut

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa.

TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ja maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikaa. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut ovat:

  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu (ei oikeutta kulukorvaukseen)
  • työnhakuvalmennus
  • työkokeilu
  • uravalmennus

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voit saada päivärahaa, vaikka siihen ei työttömänä olisikaan oikeutta omavastuuajan tai työvoimapoliittisen korvauksettoman määräajan eli karenssin vuoksi. Muut päivärahan maksamiseen liittyvät rajoitukset ovat voimassa myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana.

TYJ:n grafiikka, joka selittää opintojen vaikutusta työttömyysetuuteen.

Takaisin