Siirry sisältöön

Ohje 55 vuotta täyttäneiden muutosturvarahasta

Työttömyyskassa 29.06.2023

Ohje muutosturvarahahakemuksen täyttämiseen

Ilmoittaudu 60 päivän sisällä irtisanomispäivästäsi työnhakijaksi TE-toimistoon

 • Voit ilmoittautua TE-toimistoon heti, kun sait tiedon siitä, että työsuhteesi päättyy.
 • Irtisanomispäivä on se päivä, jolloin sait tiedon työsuhteesi päättymisestä ja jona irtisanomisilmoituksesi on päivätty. Irtisanomispäivästä alkaa irtisanomisaikasi, jonka jälkeen työsuhteesi päättyy. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palvelun Oma Asioinnissa

Täytä muutosturvarahahakemus työttömyyskassaa varten

 • Tee hakemus muutosturvarahasta Paperityöväen Työttömyyskassan eAsioinnin kautta osoitteessa www.paperikassa.fi → eAsiointi ”Tee hakemus” -välilehdellä. 
 • Voit myös tulostaa hakemuksen osoitteesta www.tyj.fi/lomakkeet, ja lähettää sen postitse työttömyyskassaan
 •  eAsiointiin voit kirjautua verkkopankkitunnuksillasi.
 • Voit tehdä hakemuksen muutosturvarahasta eAsioinnissa sen jälkeen, kun TE-toimistolta on tullut kassalle lausunto muutosturvaoikeudestasi. Lausunnon saamisen voit tarkistaa TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa.
 • Liitä hakemukseesi irtisanomisilmoitus
 • Voit hakea muutosturvarahaa jo irtisanomisaikanasi, mutta viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhteesi on päättynyt.

Liitä muutosturvarahahakemukseen muutosverokortti etuutta varten

 • Voit tilata muutosverokortin etuutta varten muutosturvarahan maksamiseen. Muutosverokortti tilataan Verottajan Oma vero -sivulta.
 • Jos kassalle ei ole tullut etuutta varten laskettua muutosverokorttia, pidätetään muutosturvarahastasi ennakonpidätys palkkatuloverokorttisi lisäprosentin mukaan.
 • Jos kassalta puuttuu myös palkkaverokorttisi tiedot, pidätetään muutosturvarahasta 60 % veroa.

 

Tietoa muutosturvarahasta

Oikeus muutosturvarahaan

Muutosturvarahaan on oikeus henkilöllä, joka on

• irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein 1.1.2023 tai sen jälkeen

• täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä

• ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä (huom. ei työsuhteen päättymispäivästä)

• viimeistään irtisanomispäivänä ollut vähintään 5 vuotta irtisanovan työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin

Muutosturvarahan maksaa se työttömyyskassa, jonka jäsen irtisanottava henkilö on ollut irtisanomispäivänään.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään työttömyyskassaan, rahan maksaa Kela.

Muutosturvarahan saajan ei tarvitse olla työtön. Muutosturvarahaa ei vähennetä ansiopäivärahasta eikä sen saaminen estä työttömyyspäivärahan maksamista.
 

Muutosturvarahan määrä

Muutosturvaraha lasketaan irtisanovan työnantajan maksamista ennakonpidätyksen ja vakuutusmaksun alaisista palkkatuloista, jotka on maksettu irtisanomispäivää edeltävän 12 kuukauden aikana. Muutosturvaraha on 1/12 em. ajan bruttopalkasta eli se vastaa noin kuukauden palkkaa.

Esimerkki: Henkilön irtisanomispäivä on 30.6.2023. Muutosturvarahan määrä on 1/12 palkkatuloista, jotka irtisanova työnantaja on maksanut hänelle ajalla 1.6.2022-31.5.2023. Palkattomat jaksot irtisanomista edeltävän 12 kuukauden aikana pienentävät maksettavan muutosturvarahan määrää. Tällaisia ovat esimerkiksi lomautusaika, palkaton sairausloma, vuorotteluvapaa tai työajan lyhentäminen.

 65 vuotta täyttäneiltä palkansaajilta ei peritä enää työttömyysvakuutusmaksua. Tällainen palkkatulo ei myöskään kerrytä muutosturvarahaa.

Muutosturvarahan verotus

Muutosturvarahasta pidätetään vero

1.  etuutta varten määrätyn muutosverokortin mukaan

 2.  palkkatuloverokortin lisäprosentin mukaan tai

 3.  60 % mukaan.

Takaisin