Siirry sisältöön

Nopeuta käsittelyä – hae oikeaan aikaan

Työttömyyskassa 09.03.2015

Kun työttömyyspäivärahan hakeminen on uutta, on hyvä tietää hakemusten hakurytmi.

Jatkohakemusten hakurytmi

Työttömyyspäivärahan jatkohakemusten hakurytmi on neljä täyttä kalenteriviikkoa maanantaista sunnuntaihin tai kalenterikuukausi kuun ensimmäisestä päivästä kuun viimeiseen päivään. Ensimmäinen hakemus voi olla lyhyemmältä ajalta, mutta päätä hakemus kuitenkin aina sunnuntaihin tai kalenterikuukauden viimeiseen päivään. Valitse ensimmäistä hakemusta täyttäessäsi, haluatko jatkossa hakea päivärahaa neljän kalenteriviikon vai kalenterikuukauden jaksoissa.

Esimerkiksi, jos jäät työttömäksi 12.3.2015 ja haluat jatkossa hakea päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, täytä ensimmäinen hakemus ajalta 12.3. – 31.3. Jos haluat jatkossa hakea päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa, niin täytä ensimmäinen hakemus ajalta 12.3 – 29.3.2015.

Työttömyyskassaan tulee työttömyyspäivärahan jatkohakemuksia liian lyhyiltä ajanjaksoilta. Työttömyyskassa ei voi niitä käsitellä, vaan joutuu odottamaan jatkohakemusta, jotta neljä viikkoa tai kalenterikuukausi täyttyy.

Työttömyyskassa noudattaa ansiopäivärahan maksamisessa Valtioneuvoston asetusta työttömyysturvalain täytäntöönpanosta. Tämän mukaan ansiopäiväraha maksetaan päivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain, kuitenkin siten, että ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi. Työttömyysetuus voidaan maksaa neljää viikkoa tai kuukautta lyhyemmältä ajalta, jos työnhakija aloittaa työn maksukauden aikana. Näin määrittelee Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 1 luku 1 § 2 ja 3 momentti.

Työttömyyspäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Sähköisessä eAsiointipalvelussa voit täyttää ja lähettää hakemuksen aikaisintaan viimeistä hakupäivää seuraavana päivänä. Esimerkiksi kalenterikuukauden hakujaksoissa voit täyttää hakemuksen aikaisintaan seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä. Postissa lähetettävän paperisen hakemuslomakkeen allekirjoitus- ja postituspäivä saa olla aikaisintaan viimeinen hakupäivä.

Työttömyyspäivärahaa tulee hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakujakson
alkamisesta.

Oikein täytetty hakemus ja oikealta ajalta haettu työttömyyspäiväraha nopeuttaa päivärahasi maksua.

Takaisin