Siirry sisältöön

Keskeytyikö palkanmaksusi toisen alan työtaistelun vuoksi?

Työttömyyskassa 11.03.2024

Jos palkanmaksusi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla saattaa joissain tilanteissa olla oikeus ansiopäivärahaan.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaan, jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä.  Työttömyysturvalain 3 luvun 8 §:n 2 kohdan mukaan työriidan aikana työttömyysetuutta ei saa suorittaa työnhakijalle, joka välillisesti lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi, jos työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös hänen työ- ja palkkasuhteisiinsa.

Eli silloin kun kyseessä on yllä mainittu Työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän mukainen tilanne, työnantajallasi on 7 päivän palkanmaksuvelvollisuus. Tämän seitsemän päivän jälkeen, ja työntekosi estävän lakon edelleen jatkuessa, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ilman seitsemän päivän omavastuuaikaa, mikäli täytät kaikki muut ansiopäivärahan edellytyksenä olevat ehdot (mm. jäsenyys 6kk, työssäoloehto 26 viikkoa täyttynyt jäsenyysaikana).

Muista ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä palkattomana päivänä. Ilmoita TE-toimistolle todellinen tilanteesi. Jos työntekosi on estynyt toisen työntekijäryhmän työtaistelutoimenpiteen eli lakon ajalta, ilmoita se TE-toimistolle.

Hakemuksen voit täyttää eAsioinnissa, täytä hakemus koko palkanmaksun keskeytyksen ajalta. 

Päiville joista palkanmaksu on ollut keskeytyneenä merkitse hakemukseen "työtön". Kun todellinen este palkanmaksulle lakkaa, lakkaa myös kassan päivärahan maksatus. Eli jos työnteko olisi jo mahdollista mutta yhteisellä sopimuksella työnantajan kanssa siirrät työhön paluutasi, et näiltä päiviltä ole enää oikeutettu työttömyysetuuteen. 

Päivärahan saamiseksi kaikkien ns. normaalien päivärahan saamisen edellytysten (jäsenyys kassassa 6kk, työssäoloehto 26 viikkoa) tulee täyttyä, ja ne tarkastetaan kassassa ensimmäisen hakemuksen saavuttua. Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa lisätietoja jäseneltä eAsioinnin kautta.

Lisätietoja:

Työttömyyskassan puhelinpäivystys jäsenille maanantaista torstaihin klo 9–12 p. 020 690 429

Tekstiä täsmennetty 15.3.2024

 

Takaisin