Siirry sisältöön

Jos olet lomautettu

Työttömyyskassa 19.01.2023

Päivärahan hakeminen lomautuksen ajalta

Ansiopäivärahaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta tai sitä voi hakea postitse ansiopäivärahahakemuslomakeella.

Lomakkeen löydät osoitteesta www.tyj.fi > lomakkeet

Muista pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. 

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei voi olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkitty päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta takautuvasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. 

Hakemuksen liitteet

  • Palkkalaskelmat / tilinauhat palkkakausilta, joihin lomautus sijoittuu
  • Lomautusilmoitus
  • Työsopimus, jos työsuhde on määräaikainen sekä jos sinulla on toinen työ/sivutyö päätyösi ohella
  • Jos sinulla on yritystoimintaa esim. maatila, niin tarvitaan verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta

Lomautettu toistaiseksi

Hakemus lähetetään sen jälkeen kun jäsen on ollut lomautettuna vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Lomautettu jaksoissa tai vuoroviikoin

Jos lomautus toteutetaan kalenteriviikon jaksoissa, ensimmäinen hakemus lähetetään toisen lomautusjakson jälkeen.

Lomautettu lyhennetylle työviikolle

Jos lomautus toteutetaan viikottaista työaikaa lyhentämällä, hakemus lähetetään aina kokonaisen kalenteriviikon ajalta.

Esimerkki: Lomautuspäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Hakemus täytetään koko kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin, niin että lomautuspäivien kohdalle merkitään työtön ja muiden päivien kohdalle työssä (A,I,Y,V) tai vapaa (-) todellisen tilanteen mukaan.

Takaisin