Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan ikäraja nousi 18 vuoteen

Työttömyyskassa 23.08.2021

Muutos tuli voimaan elokuun ensimmäisenä päivänä. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tästä eteenpäin 17-vuotiaalle vain tietyin edellytyksin.

Ansiopäivärahaa voidaan 1.8.2021 jälkeen maksaa 17-vuotiaalle, jos tämän oppivelvollisuus on täyttynyt. Oppivelvollisuuden katsotaan täyttyneen, jos nuori on päättänyt peruskoulunsa viimeistään 1.1.2021 ja suorittanut tämän jälkeen ammatillisen tai ylioppilastutkinnon.

 

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää kuitenkin myös noin kuuden kuukauden työskentelyä sellaisessa työssä, josta maksetaan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysvakuutusmaksu on tällä hetkellä pakollinen 17 vuotta täyttäneille. Vuoden päästä, eli 1.8.2022 alkaen, työttömyysvakuutusmaksua aletaan periä vasta 18-vuotiailta. Näin ollen 17-vuotias voi kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloaikaa sinne asti. Sen jälkeen työssäoloedellytys alkaa kertyä vasta 18 vuoden iässä.

Takaisin