Siirry sisältöön

Yrittäjyys ja metsätulo vaikuttavat työttömyysturvaan

Työttömyyskassa 28.11.2014

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa sivutoimiselle yrittäjälle. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta palkansaajan ansiopäivärahaan.

Paperityöväen työttömyyskassaan on tullut kyselyjä yrittäjyyden vaikutuksesta työttömyysturvaan. Huolestuneita ovat olleet muun muassa metsänomistajat, jotka pohtivat, miten metsästä saadun tulon määrä vaikuttaa päivärahaan.

Ratkaisevaa on se, onko hakijan yritystoiminta päätoimista vai sivutoimista. Tästä työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta palkansaajan ansiopäivärahaan.

Sivutoimiselle yrittäjälle työttömyyskassa voi maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Ensisijaisesti sovittelussa käytettävä tulo katsotaan viimeksi valmistuneesta verotuksesta. Vuonna 2014 käytetään päivärahaa soviteltaessa vuoden 2012 verotuspäätöstä.

Verotuspäätöksestä katsotaan, onko yritystoiminnasta ollut ansiotuloa. Esimerkiksi metsätaloudessa hankintatyön arvo verotetaan ansiotulona, joten se otetaan huomioon sovittelussa. Hankintatyön arvon verotukseen kohdistuu verohuojennus, jonka mukaan työn arvo on verovapaata 125 kuutiometriin asti.

Takaisin