Siirry sisältöön

Työttömyyspäivärahan maksuperusteinen sovittelu

Työttömyyskassa 27.03.2020

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan, kun työttömänä työnhakijana ollessasi olet osa-aikatyössä tai saat tuloa enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä. Työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna myös silloin, kun sinulla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Sovitellun työttömyysetuuden hakeminen ja määrä

Hae päivärahaa joko kalenterikuukauden tai neljän kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa, riippuen siitä mikä on palkanmaksukausi. Kaikista hakujaksolla maksetuista tunneista tulee olla liitteenä palkkalaskelma. Palkkalaskelmassa (tilinauha) tulee näkyä palkanmaksupäivä.

Pidä työnhakusi TE-toimistossa voimassa myös osa-aikaisen ja satunnaisen työn aikana. Lähetä päivärahahakemukset työttömyyskassalle, vaikka työaikasi väliaikaisesti ylittäisi kokoaikatyön rajan, eli osa-aikatyössä ylittyisi 80 % kokoaikaisen työn työajasta tai satunnainen työ kestäisi yli kaksi viikkoa. 

Työttömyyspäiväraha maksetaan täytenä, jos työtulot jäävät alle suojaosan. Suojaosan määrä on 300 euroa kalenterikuukauden sovittelujaksolla ja 279 euroa neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla. Sovittelujaksot tarkoittavat työttömyyspäivärahan hakujaksoja.  Suojaosan ylittävästä tulosta 50 % vähennetään työttömyyspäivärahasta.

Toimita työsopimus hakemuksen liitteenä työttömyyskassalle. Jos työsopimusta ei ole ja työsi kestää yli kuukauden tai määräaikaisia töitä on toistuvasti samalle työnantajalle, toimita työttömyyskassalle työnantajan täyttämä työsuhteen keskeiset ehdot  -lomake. Lomakkeen löydät osoitteesta www.tyj.fi > lomakkeet. Työsopimusta tai työsuhteen keskeisiä ehtoja ei tarvitse toimittaa uudelleen, ellei siihen ole tehty muutoksia

Esimerkkejä:

Jos tulosi kuukauden sovittelujaksolla on 1.000 euroa, niin työttömyyspäivärahanpäivärahan määrästä vähennetään 350 euroa eli (1000 € - 300 €) x 50 % = 350 €.

Jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva palkka on ollut 4.000 euroa kuukaudessa, niin täysi työttömyyspäiväraha on 91,36 euroa päivässä ja 1964,33 euroa kuukaudessa. Jos satunnaisen työn palkka olisi kuukauden hakujaksolla 1.000 euroa, niin soviteltua päiväpäivärahaa maksettaisiin sovittelujaksolla 75,09 euroa päivässä ja 1614,33 euroa kuukaudessa.

Jos aloitat työttömänä ollessasi osa-aikatyön 1.5. ja ajan 1.5.-31.5. palkanmaksupäivä on 30.6., työttömyyskassa maksaa päivärahan täytenä koko toukokuulta, mutta kesäkuu maksettaisiin soviteltuna 30.6. maksetun palkan perusteella. Kesäkuussa tehdyn työn palkanmaksupäivä on 31.7. jolloin heinäkuun työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna 31.7. maksetun tulon perusteella.

Takaisin