Siirry sisältöön

Lisäpäiväoikeus

Työttömyyskassa 26.08.2021

Lisäpäiväoikeudesta puhutaan usein termillä ”eläkeputki”. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa ikääntyneen oikeutta saada työttömyysetuutta enimmäisajan estämättä. Jäsen, joka ikänsä ja työuransa puolesta täyttää oikeuden siirtyä lisäpäiville enimmäisajan täytyttyä, on oikeutettu saamaan työttömyysetuutta sen kalenterikuukauden loppuun asti jolloin hän täyttää 65 vuotta, tai hänen siirtyessään vanhuuseläkkeelle.

Lisäpäiviä ei tarvitse erikseen kassalta hakea, vaan kassa tarkistaa enimmäisajan täyttyessä jäsenen edellytykset lisäpäiville siirtymiseksi. Jäsenen tulee jatkaa päivärahan hakemista kassalta neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Jäsenen tulee myös edelleen pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa, huolehtia että jäsentiedot ovat ajantasalla ja hänen tulee täyttää edelleen työttömyysturvalain edellytykset päivärahan maksamiselle.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä jos:

  • hakija syntynyt vuosina 1955-1956 ja on täyttänyt 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikansa täyttyy TAI
  • hakija on syntynyt vuosina 1957-1960 ja on täyttänyt 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikansa täyttyy TAI
  • on syntynyt vuonna 1961 ja täyttää 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikansa täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että hakija on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, ja oikeus ansiopäivärahaan on saatu palkansaajana.

 

Hallitus on ilmoittanut, että ansiopäivärahan lisäpäiväoikeus tullaan poistamaan.

Jos eduskunta hyväksyy lakimuutoksen, lisäpäiväoikeus poistuu asteittain.

Lisäpäiväoikeuden lakkauttaminen ei vaikuta niihin, joilla oikeus lisäpäiviin on jo syntynyt.

Hallituksen ilmoituksen mukaan vuonna 1962 syntyneet ovat viimeinen ikäluokka, jotka voivat käyttää nykymuotoista lisäpäiväoikeutta.

Vuonna 1963 syntyneiden lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen.

Vuonna 1965 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joilla ei ole oikeutta lisäpäiviin lainkaan.

Takaisin