Siirry sisältöön

Jos olet lomautettu

Työttömyyskassa 18.08.2023

Päivärahan hakeminen lomautuksen ajalta

Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su) hakujaksostasi riippumatta. Lomautusaikana tehtyä työtä tarkastellaan aina kalenteriviikoittain.

Ilmoita aina hakemuksesi yhteydessä kaikki päivärahan maksamiseen liittyvät asiat, kuten palkkatyön työtunnit, hakujakson aikana maksetut ansiotulot ja palkkiot, yrittäjyys, sairaus, opiskelu sekä hakemasi tai saamasi etuudet. Ilmoita myös aiemmin antamiisi tietoihin tulleista muutoksista.

Muista pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. 

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei voi olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkitty päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta takautuvasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. 

Hakemuksen liitteet

  • Palkkalaskelmat / tilinauhat palkkakausilta, joihin lomautus sijoittuu jos kyseessä on lomautus lyhennetylle työviikolle
  • Lomautusilmoitus
  • Työsopimus, jos työsuhde on määräaikainen sekä jos sinulla on toinen työ/sivutyö päätyösi ohella
  • Jos sinulla on yritystoimintaa esim. maatila, niin tarvitaan verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta ( verotuspäätös 2021)

Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai lyhentämällä työpäivää tai -viikkoa

Kokoaikainen lomautus

Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi sen kestäessä vähintään yhden kokonaisen kalenteriviikon ( maanantaista- sunnuntaihin). Mikäli työskentelet normaalisti vain arkisin, kokoaikaiseksi lomautukseksi katsotaan ma-pe kestävä lomautus.

Lyhennetty työpäivä tai työviikko

Lomautus voidaan toteuttaa lyhentämällä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Jos lomautus toteutetaan viikottaista työaikaa lyhentämällä, hakemus lähetetään aina kokonaisen kalenteriviikon ajalta vaikkei lomautus kokonaista viikkoa kestäisikään. Hakemukseen tulee täyttää toteutuneet työpäivät sekä toteutuneet lomautuspäivät. Hakemuksen liitteenä tulee tällöin aina olla hakujaksoa vastaavan ajan palkkalaskelma. 

Esimerkki: Lomautuspäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Hakemus täytetään koko kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin, niin että lomautuspäivien kohdalle merkitään työtön ja muiden päivien kohdalle työssä (A,I,Y,V) tai vapaa (-) todellisen tilanteen mukaan.

Takaisin