Siirry sisältöön

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan leikkaukset

Työttömyyskassa 25.03.2024

Lakimuutoksen mukaisesti työttömyysturvan määrää tullaan leikkaamaan ja oikeutta etuuteen rajoittamaan.

Muutoksista osa tulee voimaan jo vuoden 2024 alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Alla kooste muutoksista. Kattavamman kuvauksen lakimuutoksista voit lukea Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta https://www.tyj.fi/news/tyottomyysturvan-leikkaukset-on-hyvaksytty-eduskunnassa/. sekä täältä  Ansiopäivärahan ehdot muuttuvat - TYJ

 

1.1.2024 voimaan astuneet muutokset

Omavastuuaika piteni seitsemään päivään nykyisestä viidestä päivästä. Tammikuun alussa myös lomakorvaukset alkoivat vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä maksettu lomakorvaus jaksotetaan eli se estää ansiopäivärahan maksun määräajaksi. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus estää ansiopäivärahan maksamisen noin kuukauden ajaksi. Omavastuuaika alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.

Lakimuutosten myötä työttömyysturvaan ei tehty indeksikorotusta. Indeksikorotukset jäädytettiin vuosille 2024–2027. Työttömyysturvan perusosa ja taitekohta pysyivät siis 2023 vuoden tasossa. Päivärahan laskeminen muuttui vuodenvaihteessa kuitenkin hieman, sillä ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys laski. Vähennys perustuu palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksuun. Vähennys 4,4 % on vuonna 2023. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %.

 

1.4.2024 voimaan astuneet muutokset

Huhtikuussa 2024 työttömyysturvan lapsikorotusten maksu päättyi.

Lisäksi 300 euron suojaosa työtuloille päättyi. Suojaosan ansiosta työttömyysturvaa saadessa on voinut tienata 300 euroa ilman, että sillä on ollut vaikutusta päivärahaan. Tämä oli mahdollista enää maaliskuun 2024 loppuun asti.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen omavastuuaikaan sekä lapsikorotusten ja suojosan poistamiseen löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tästä linkistä.

 

1.8.2024 voimaan astuvat muutokset

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoituksena lopettaa. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön. Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain kumoamisesta on tarkoituksena antaa eduskunnalle helmikuussa.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2024.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lakkauttaminen tulisi voimaan siten, että vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä 31.7.2024. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voisi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän.

Jotta vuorotteluvapaa katsottaisiin aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus olisi toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulisi olla viimeistään 31.7.2024.

 

1.9.2024 voimaan astuvat muutokset

Lakimuutos vaikuttaa myös työssäoloehtoon.

Ansiosidonnaista saadakseen on täytynyt työskennellä vuosi, jos työt päättyvät syyskuussa tai sen jälkeen. Työssäoloehdon pituus siis kaksinkertaistuu nykyisestä 26 viikosta. Samalla työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi eli työssäoloehto euroistetaan.

Oikeus ansiopäivärahaan siis määrittyy tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella. Palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. Syyskuusta alkaen ansiopäivärahaa saadakseen on siis työskenneltävä 12 kuukauden ajan siten, että palkka on kuukaudessa vähintään 930 euroa.  Jos palkkaa on maksettu 465–930 euroa kuukaudessa, kertyy puolikas työskentelykuukausi.

Työskentelykuukausia voi kerryttää 28 kuukauden ajan, mikä tarkoittaa kahta vuotta ja neljää kuukautta. Esimerkiksi opiskellessa työskentelykuukausia voi kuitenkin kerryttää pidemmältä ajalta.

Lisää tietoja voit lukea täältä : Ansiopäivärahan ehdot muuttuvat - TYJ

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (n. kaksi kuukautta) ja 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (n. kahdeksan kuukautta). Ansiopäiväraha porrastetaan, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen. Jos henkilö on yrittäjä, edellytetään, että henkilön yritystoiminta päättyy ja työttömyys alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen. Poikkeuksena ovat alentuneesti työkykyisen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän palkkatuetut työt. Näissä tapauksissa palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa, mutta vasta ensimmäisen 10 kuukauden jälkeen. Työssäoloehdossa huomioidaan 75 prosenttia työssäoloehtoa kerryttävistä kuukausista.

Ikään perustuvista poikkeuksista luovutaan.  58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen. Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia sovellettaisiin niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

Lisää tietoa porrastuksesta voit lukea täältä: Lakimuutoslaskuri - TYJ

 

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen työssäoloehdon muutoksiin löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tästä linkistä.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen ansiopäivärahan porrastukseen ja ikäsidonnaisiin poikkeuksiin löydät sosiaali- ja terveusministeriön sivuilta tästä linkistä.

Ajantasaiset tiedot lakimuutosten etenemisestä saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta osoitteesta https://www.tyj.fi/lakimuutokset/. Myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuja kannattaa seurata.

 

LISÄKSI muutoksia on tulossa myös vuoden 2025 alusta

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna silloin, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Hallitus päätti kehysriihen yhteydessä, että korotuksesta luovutaan 1.1.2025. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan korotusta voitaisiin maksaa jos työllistymistä edistävä palvelu on alkanut viimeistään 30.6.2024.

Viime vuonna ansiopäiväraha maksettiin korotettuna 29 000 henkilölle. Muutoksen vaikutus ansiopäivärahaan on yleensä 60-210 euroa kuukaudessa.

 

 

Uutinen päivitetty 20.6.2024

Takaisin