Siirry sisältöön

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan leikkaukset

Työttömyyskassa 22.02.2024

Lakimuutoksen mukaisesti työttömyysturvan määrää tullaan leikkaamaan ja oikeutta etuuteen rajoittamaan.

Muutoksista osa tulee voimaan jo vuoden 2024 alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Alla kooste muutoksista. Kattavamman kuvauksen lakimuutoksista voit lukea Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta https://www.tyj.fi/news/tyottomyysturvan-leikkaukset-on-hyvaksytty-eduskunnassa/.

 

1.1.2024 voimaan astuvat muutokset

Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään nykyisestä viidestä päivästä. Tammikuun alussa myös lomakorvaukset alkavat vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä maksettu lomakorvaus jaksotetaan eli se estää ansiopäivärahan maksun määräajaksi. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus estää ansiopäivärahan maksamisen noin kuukauden ajaksi. Omavastuuaika alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.

Lakimuutosten myötä työttömyysturvaan ei tehdä indeksikorotusta. Indeksikorotukset jäädytetään vuosille 2024–2027. Työttömyysturvan perusosa ja taitekohta pysyvät siis 2023 vuoden tasossa. Päivärahan laskeminen muuttuu vuodenvaihteessa kuitenkin hieman, sillä ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys laskee. Vähennys perustuu palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksuun. Vähennys 4,4 % on vuonna 2023. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %.

 

1.4.2024 voimaan astuvat muutokset

Huhtikuussa 2024 työttömyysturvan lapsikorotusten maksu päättyy.

Lisäksi 300 euron suojaosa työtuloille päättyy. Suojaosan ansiosta työttömyysturvaa saadessa on voinut tienata 300 euroa ilman, että sillä on ollut vaikutusta päivärahaan. Tämä on mahdollista enää maaliskuun 2024 loppuun asti.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen omavastuuaikaan sekä lapsikorotusten ja suojosan poistamiseen löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tästä linkistä.

 

1.8.2024 voimaan astuvat muutokset

 

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoituksena lopettaa. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän henkilön. Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain kumoamisesta on tarkoituksena antaa eduskunnalle helmikuussa.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2024.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lakkauttaminen tulisi voimaan siten, että vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä 31.7.2024. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voisi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän.

Jotta vuorotteluvapaa katsottaisiin aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus olisi toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulisi olla viimeistään 31.7.2024.

 

1.9.2024 voimaan astuvat muutokset

Lakimuutos vaikuttaa myös työssäoloehtoon.

Ansiosidonnaista saadakseen on täytynyt työskennellä vuosi, jos työt päättyvät syyskuussa tai sen jälkeen. Työssäoloehdon pituus siis kaksinkertaistuu nykyisestä 26 viikosta. Samalla työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi eli työssäoloehto euroistetaan.

Oikeus ansiopäivärahaan siis määrittyy tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella. Palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. Syyskuusta alkaen ansiopäivärahaa saadakseen on siis työskenneltävä 12 kuukauden ajan siten, että palkka on kuukaudessa vähintään 930 euroa.  Jos palkkaa on maksettu 465–930 euroa kuukaudessa, kertyy puolikas työskentelykuukausi.

Työskentelykuukausia voi kerryttää 28 kuukauden ajan, mikä tarkoittaa kahta vuotta ja neljää kuukautta. Esimerkiksi opiskellessa työskentelykuukausia voi kuitenkin kerryttää pidemmältä ajalta.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen työssäoloehdon muutoksiin löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tästä linkistä.

 

Muut muutokset

Edellä mainitut muutokset kuuluvat ensimmäiseen työttömyysturvaa koskevaan lakimuutoskokonaisuuteen. Hallituksen esitys toista lakimuutoskokonaisuutta koskien on tarkoitus antaa helmikuussa 2024.

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ansiosidonnaisen porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Porrastaminen tarkoittaa, että työttömyysturva laskisi 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (n. kaksi kuukautta) ja 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (n. kahdeksan kuukautta). Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ansiopäiväraha porrastettaisiin, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Hallituksen esityksen mukaan ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevan työskentelyedellytyksen kertyminen palkkatuetussa työssä on tarkoituksena lopettaa. Nykyään palkkatuettu työ kerryttää työskentelyedellytystä yleensä 75 % osuudella.

Myös ikäsidonnaisista poikkeuksista ollaan hallituksen esityksen mukaan luopumassa. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan työttömyysturvalaista poistettaisiin säännökset, joiden mukaan 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan. Laista poistettaisiin myös säännös jonka mukaan 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Lakimuutoksen myötä 60 vuotta täyttäneet eivät voi enää täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ansiopäivärahan tason suojia ei sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

 

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen ansiopäivärahan porrastukseen ja ikäsidonnaisiin poikkeuksiin löydät sosiaali- ja terveusministeriön sivuilta tästä linkistä.

Ajantasaiset tiedot lakimuutosten etenemisestä saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta osoitteesta https://www.tyj.fi/lakimuutokset/. Myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuja kannattaa seurata.

 

Takaisin