Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Paperityöväen työttömyyskassa

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Paperityöväen työttömyyskassa

PL 349, 00531 Helsinki

Puhelin: 040-8454435

Käyntiosoite, Hakaniemenranta 1, 2. krs, 00530 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

kassanjohtaja Päivi Äijälä

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Paperityöväen työttömyyskassa ylläpitää yhdistysrekisterilaissa tarkoitettua luetteloa jäsenistään.

Jäsenrekisteriä käytetään henkilötietojen ja jäsenmaksutietojen käsittelyyn jäsenyysasioiden hoitamiseksi.

Työttömyyskassa myöntää työttömyysturvalain mukaista ansiopäivärahaa ja muita kassan toimialaan kuuluvia etuuksia. Tämän tehtävän hoitamiseksi työttömyyskassa ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

Jäseneen liittyviä tietoja, kuten henkilö- ja yhteystiedot henkilötunnuksineen, jäsenen sopimusalat, ammattiosaston nimi ja siihen liittymispäivä, jäsenyyteen liittyvät perustiedot, tehtävätiedot, koulutustiedot

Jäsenen työsuhteeseen ja tilitysvelvoitteisiin liittyviä tietoja, kuten työnantajan ja/tai työpaikan tiedot, työsuhteen tiedot, jäsenmaksuihin liittyvät tiedot.

Jäsenrekisterissä ovat seuraavat tiedot:

 • henkilötunnus
 • jäsennumero
 • nimi (sukunimi, etunimet, kutsumanimi, nimen jatke)
 • osoite, väliaikainen osoite, osoitteen jatke
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoite
 • kielikoodi
 • sukupuolikoodi
 • työttömyyskassaan liittymispäivä
 • eropäivä ja eron syy
 • jäsenlaji
 • jäsentyyppi ( yksilöjäsen / liittojäsen )
 • ammattiosaston nimi ja numero
 • ammattiliiton jäsenyyden kesto ja eron syy
 • edellisen (tai edellisten) työttömyyskassan jäsenyysaika ja erosyy jäsenmaksu- ja laskutiedot (aika, summa) yksilöjäsenillä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työttömyyskassan jäsenrekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti hakijan itsensä toimittamasta jäsenhakemuksesta, jäsenen toimittamista ilmoituksista, Paperiliitto r.y:n jäsenyhdistysten ilmoituksista, jäsenen edellisestä ammattiliitosta, työnantajilta, työttömyyskassasta, ja viranomaisilta. Lisäksi tietoja kerätään sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin työttömyyskassalla on laillinen käyttöoikeus

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan paperimuodossa kassasta erotetun tai eronneen jäsenen uudelle ammattiliitolle tai työttömyyskassalle jäsenasioiden hoitamista varten.

Jäsenten osoitetiedot luovutetaan konekielisenä kirjapainolle jäsenlehden postittamista varten.

Ei säännönmukaisia luovutuksia, eikä tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

Jäsenrekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada kassalta tietoja.

Paperiliitto r.y:n jäsenyhdistyksille luovutetaan jäsenmaksuihin liittyviä tietoja paperimuodossa. Ammattiosastot pääsevät näkemään omien jäsentensä jäsenyyteen liittyviä tietoja jäsenrekisterin hallintaohjelmasta.

Verottajalle tietoja luovutetaan koneellisesti jäsenmaksujen huomioon ottamiseksi verotuksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä tilassa, jonne ei ole vapaata pääsyä.

Atk:lle tallennettu aineisto säilytetään erillisissä tietokannoissa, joka on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää vain ne Paperiliiton ja Paperityöväen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt sekä ammattiosastojen jäsentietoja hoitavat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamiseen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut omat tietonsa.

Jäsenellä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisena. Pyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti.

Jäsen voi tarkistaa omat henkilötietonsa kirjautumalla eAsiointipalveluun Suomi.fi-tunnuksilla tai omilla verkkopankkitunnuksillaan. eAsiointipalvelussa tiedot löytyvät kohdassa omat tiedot.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jäsen voi itse korjata omia tietojaan eAsiointipalvelun kohdassa omat tiedot

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon

Korjausta pyytävän jäsenen henkilöllisyys tarkastetaan

Paperityöväen työttömyyskassa

Paperityöväen työttömyyskassa, Hakaniemenranta 1, 2.krs, PL 349, 00531 HELSINKI
Puh 010 289 7700, Faksi (09) 876 4095