Siirry sisältöön

Kulukorvaus

 

Omaehtoisia opintoja lukuun ottamatta työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle työnhakijalle maksetaan kulukorvaus. Työvoimakoulutuksen ja kotoutumisen edistämisen ajalta kulukorvausta ei makseta lomajaksoilta. Muihin työllistymistä edistäviin palveluihin maksetaan kulukorvaus vain osallistumispäiviltä.

Kulukorvausta maksetaan 9 euroa päivässä.

 

Kulukorvausta voidaan maksaa 18 euroa päivässä, jos henkilö osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään palveluun tai jos hän osallistuu työssäkäyntialueellaan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään palveluun ja hänelle aiheutuu palveluun osallistumisesta todistettavia majoituskustannuksia.

 

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalla on oikeus saada yöpymis- ja muiden kustannusten korvauksena 50 prosenttia päivärahasta, joka suoritetaan valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan kustannusten korvauksena.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivässä.