Siirry sisältöön

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä ajalta, jona jäsen osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Lisätietoja työllistymistä edistävistä pal­veluista löydät nettisivujemme kohdasta Työllistymistä edistävät palvelut.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa koko palvelun keston ajalta, vaikka pal­velua ei järjestettäisikään viitenä päivänä viikossa. Ansiopäivärahasi määrä ei toisin sanoen vähene vain siitä syystä, ettei palvelua järjestetä viitenä päivänä viikossa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palvelujen väliseltä ajalta, jos tämä aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä yhden työttömyyspäivärahaoikeuden enimmäis­ajan kuluessa. Maksaminen voidaan aloittaa  alusta, jos täytät  työssäoloehdon uudelleen. Sovitellun ansiopäivärahan yhteydessä maksettu korotettu ansio-osa kerryttää 200 päivän enimmäisaikaa jokaisella maksetulla päivällä riippumatta päivärahan suuruudesta.