Liikkuvuusavustus laajenee

Työttömyyskassa 08.12.2017

Työttömyysturvaan tulee vuoden alusta liikkuvuusavustukseen ja yritystoimintaan liittyviä muutoksia.

Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan.

Liikkuvuusavustus laajenee vuoden 2018 alusta lukien työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön. Viikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen.

Toinen muutos vaikuttaa yritystoiminnan aloittaneiden työttömyysturvaan. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Lue lisää "Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön" TYJ 8.12.2017  

 

Takaisin