Kassan jäsenmaksu alenee

Työttömyyskassa 27.10.2017

Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassan alemman jäsenmaksun vuodelle 2018

Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenmaksu alenee. Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassan vuoden 2018 jäsenmaksuksi 0,49 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta vakuutetusta palkasta.

Paperityöväen Työttömyyskassan hallitus päätti 6. lokakuuta esittää Finanssivalvonnan vahvistettavaksi em. prosenttiosuutta, ja katsoo, että kassa suoriutuu esitetyllä jäsenmaksulla toiminnastaan kassalain sekä tasoitusrahaston mukaisesti. Esitetyssä alemmassa jäsenmaksuprosentissa on huomioitu kassan strategian mukaisesti se, että kassan talous säilyy vakaalla pohjalla ja että tasoitusrahastoon kertyy riittävästi liikkumavaraa yllättävien maksatuskulujen varalle.

Jäsenmaksun alenemiseen vaikuttaa se, että työttömänä olevien Paperiliiton jäsenten määrä on vähentynyt. Paperiliiton jäsenet saavat ansioturvansa Paperityöväen Työttömyyskassasta. Kassan tilaston mukaan heinäkuun lopussa työttömänä oli 8,7 prosenttia jäsenistä. Viime keväänä työttömiä oli noin 12 prosenttia.

Paperiliiton kokonaisjäsenmaksu, joka muodostuu Paperiliiton jäsenmaksusta (1 %) ja Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenmaksusta, on näin ollen ensi vuonna yhteensä 1,49 prosenttia.

Takaisin