Aktiivimallista kysyttyä

Työttömyyskassa 02.03.2018

Paperityöväen Työttömyyskassalle on tullut paljon kysymyksiä aktiivimalliin liittyen.

Kysymykset ovat koskeneet jäsenten henkilökohtaisia tilanteita. Jäsenet haluavat tietää, että mitä aktiivimalli heidän kohdallaan tarkoittaa.

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Mitä minun on tehtävä, että täytän vaatimukset aktiivisuudesta?
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva päivärahan saaja on aktiivisuusseurannan ulkopuolella.
Päivärahan hakija on aktiiviseurannan ulkopuolella myös, jos hän saa etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella.

Jos saan töitä ja palkka jää alle 300 euron kuukaudessa, niin sehän ei vielä alenna päivärahaa. Mutta, pitääkö tästäkin työstä ilmoittaa? Miten tämä työ ilmoitetaan?
Myös ne työt, joista palkka jää alle 300,00 euroa kuukaudessa ilmoitetaan työttömyyskassalle. Päivärahahakemukseen merkitään sen päivän kohdalle, jona työ on tehty ”työssä” ja tuntimäärä. Hakemuksen liitteeksi työttömyyskassa tarvitsee palkkatodistuksen tai palkkalaskelman hakujaksolta ja työsuhteen alkaessa työsopimuksen.
Kaikki työt tulee edelleen ilmoittaa päivärahahakemuksessa työttömyyskassalle. Tähän ei ole tullut muutosta.

Jos ei ole tarpeeksi aktiivinen, leikataanko ainoastaan peruspäivärahaosuutta ja ansiosidonnainen pysyy muuttumattomana? Eli päiväraha alenisi 32,40 euroa kuukaudessa.
Ei. Vähennys tehdään koko etuudesta. Eli jos ansiopäivärahasi olisi 85,00 euroa päivässä, päivärahan määrä alenisi 85 euroa kuukaudessa, jos aktiivisuusvaatimus ei täyty.

Olen lisäpäivillä. Pitääkö minunkin olla aktiivinen?
Kyllä. Aktiivisuutta vaaditaan myös työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevilta.

Olen jäämässä eläkkeelle myöhemmin tänä vuonna ja nyt olen siis työttömänä. Koskeeko aktiivisuusvaade minua?
Kyllä. Ei ole olemassa mitään yläikärajaa, jolloin päivärahanhakijan aktiivisuutta ei seurattaisi.

Olen sivutoiminen maanviljelijä ja saan tästä toiminnasta verotettavaa ansiotuloa. Onko tämä riittävää aktiivisuutta?
Ellei maatilaa ole myyty tai toiminta ole muutoin päättynyt, aktiivisuuteen riittää, että saa toiminnasta verotettavaa ansiotuloa vähintään 80,35 euroa kuukaudessa. Maatalouden ansiotulo katsotaan ensisijaisesti viimeisestä valmistuneesta verotuspäätöksestä. Vuonna 2018 on käytössä vuoden 2016 verotuspäätös. Kuukausikohtainen tulo saadaan jakamalla verotuspäätöksen tulo luvulla 12.

Olen vaimoni omaishoitaja. Miten osoitan aktiivisuuteni?
Omaishoitajana toimivalta ei edellytetä aktiivisuutta.

Haen työttömyyspäivärahaa, koska sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivää on täyttynyt. Minulla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä. Miten toimin?
Niin kauan kuin eläkehakemus on vireillä, ei aktiivisuutta seurata. Aktiivisuuden seuranta alkaa sen jälkeen, jos olet saanut eläkelaitokselta kielteisen päätöksen. Jos valitat päätöksestä, niin valituksen käsittelyaikana aktiivisuutta seurataan. Jos teet uuden työkyvyttömyyshakemuksen, niin aktiivisuutta ei seurata eläkehakemuksen ollessa vireillä.

Mitä jos en vaan saa töitä, enkä pääse minnekään te-toimiston kurssille. Laskeeko päivärahan taso aina 4,65 % kolmen kuukauden välein?
Jos aktiivisuutta ei löydy seuraavankaan 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana, niin päivärahan taso pysyy 4,65 % alennettuna. Jo kertaalleen alennettua päivärahan tasoa ei enää alenneta.

Takaisin